Obsah

Späť

Výsledky rozboru vzoriek vody v obci

Dňa 9. júna 2017 bola na webovej stránke obce Dunajská Lužná zverejnená Informácia o kontaminácii podzemných vôd zo skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova vo Vrakuni, o ktorej obec informovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Obec preto požiadala laboratórium ALS Czech Republic, s. r. o. o odber vzoriek vody. V priložených súboroch sú uvedené výsledky týchto rozborov. Vzorky boli odobraté dňa 20. 6. 2017 zo studní nachádzajúcich sa v k. ú. Nové Košariská, k. ú. Nová Lipnica a k. ú. Jánošíková.

Výsledky vzoriek vody v týchto studniach kontamináciu zo skládky vo Vrakuni nepreukázali.

Protokol o skúške - Jánošíková
Protokol o odbere vzorky - Jánošíková

Protokol o skúške - Nové Košariská
Protokol o odbere vzorky - Nové Košariská

Protokol o skúške - Nová Lipnica
Protokol o odbere vzorky - Nová Lipnica

 


 

 

Vyvesené: 4. 7. 2017

Dátum zvesenia: 31. 10. 2017

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť