Obsah

Späť

Výzva na predloženie cenovej ponuku "Oprava ciest a chodníkov"

Obecný úrad zverejnil na stránke obce v časti verejné obstarávanie Výzvu na predloženie cenovej ponuku "Oprava ciest a chodníkov".

Kompletná výzva aj s prílohami je zverejnená tu

Vyvesené: 26. 7. 2017

Dátum zvesenia: 14. 8. 2017

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť