Obsah

Späť

Výzva Západoslovenskej distribučnej, a. s. vo veci odstránenia a okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich prevádzku elektrických vedení

Západoslovenská distribučná, a. s. vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe ZSDIS, a. s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
Bližšie informácie nájdete tu: Výzva

                                                     Upozornenie

 

 

 

Vyvesené: 9. 1. 2018

Dátum zvesenia: 8. 2. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť