Obsah

Späť

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Materská škola, Brezová 738/27, Dunajská Lužná
Email : materskaskola@msdl.sk
www.msdl.sk
t.č. 02/45980 510

                                               

                                                                                                                                                     .

V zmysle § 59 školského zákona,  novely školského zákona týkajúcej  sa  ustanovenia § 20 ods. 2 ,  § 3 ods.  2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 208/2009 Z .z. o materskej škole termín podávania žiadosti:


ZÁPIS  DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Brezová 738/27  a jej elokovaných pracovísk

na školský rok 2018/2019 sa uskutoční v dňoch:


30. apríla 2018 – 9.00 - 12.00,          12.30- 15.00

  2. mája 2018 – 9.00 -  12.00,          12.30- 17.00

  3. mája 2018 – 9.00 -  13.00


Písomnú žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie zákonný zástupca  predloží vo vyššie uvedených termínoch na riaditeľstvo MŠ Brezová 738/27.

Tu sa dočítate viac...

 

Vyvesené: 15. 2. 2018

Dátum zvesenia: 3. 5. 2018

Zodpovedá: Ing. Jana Dubovcová

Späť