Obsah

Späť

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov. Výsledky štatisckého zisťovania sa využívajú pre účely emisnej inventúry, pre zlepšenie energetickej bilancie a v neposlednom rade na to, aby Slovensko vedelo v budúcnosti plniť požiadavky na vysokú kvalitu ovzdušia a európske a medzinárodné záväzky zníženia národných emisií.

Na Slovensku bolo do tohto jednorázového zisťovania pre rok 2017 vybraných takmer 270 obcí. Medzi nimi aj naša obec. Do zisťovania je zaradených cca 2 100 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. augusta 2017.

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Vyvesené: 21. 6. 2017

Dátum zvesenia: 31. 8. 2017

Zodpovedá: Magdaléna Hanuliaková

Späť