Obsah

Plán zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva v roku 2017

Názov komisie jan. feb. mar. apr. máj jún júl aug. sept. okt. nov dec. čas
Komisia pre podnikanie, rozpočet, financie a eurofondy 23.01. 13.02. 13.03. 10.04. 15.05. 12.06. - - 11.09. 23.10. 13.11. 11.12. 18:00 h
Komisia výstavby, územného plánovania a verejného poriadku                         16:30 h
Komisia pre životné prostredie a dopravu 17.01. 14.02. 14.03. 11.04. 09.05. 13.06. - - 12.09. 24.10. 14.11.

12.12.

17:00 h
Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva, opatrovateľskej služby 16.01. 14.02. 14.03. 11.04. 16.05. 13.06. - -

11.09.

17:00 h

23.10.

17:00 h

14.11. 05.12. 16:00 h
Komisia pre školstvo, kultúru, mládež a šport 23.01. 08.02. 14.03. 11.04. 16.05. 13.06. - - 12.09. 17.10. 14.11. 05.12.

18:00 h

Komisia pre ochranu verejného záujmu                          
1zmena termínu zasadnutia
2komisia zasadne iba ak bude treba

Vypracovala: Mgr. Viera Dikošová