Obsah


Uznesenia obecného zastupiteľstva 2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2016

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2015

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2014

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2013

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2012

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2011

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2010

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2009

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/19 dňa 5.11.200906.11.2015
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/23 dňa 15.12.200916.12.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/22 dňa 1.12.200902.12.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/21 dňa 24.11.200925.11.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/20 dňa 12.11.200913.11.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/18 dňa 27.10.200928.10.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/17 dňa 29.9.200930.09.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/16 dňa 25.9.200926.09.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/15 dňa 2.9.200903.09.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/14 dňa 25.8.200926.08.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/13 dňa 3.8.200904.08.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/12 dňa 8.7.200909.07.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/11 dňa 23.6.200924.06.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/10 dňa 9.6.200910.06.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/08 dňa 26.5.200927.05.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/09 dňa 26.5.200927.05.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/07 dňa 19.5.200920.05.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/06 dňa 12.5.2009 a 12.05.200913.05.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/05 dňa 28.4.200929.04.2009
Mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/04 dňa 14.4.200915.04.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/03 dňa 31.3.200901.04.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/02 dňa 26.2.200927.02.2009
Zasadnutie obecného zastupiteľstva 2009/01 dňa 27.1.200928.01.2009

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2008

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2007

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2006

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2005

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2004

Zasadnutie obecného zastupitelstva 2003