Obsah


Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 27.02.201823.02.201827.02.2018

Verejné vyhlášky, oznámenia o začatí konania a zámery

Verejné pripomienkové konania a VZN po schválení

Iné oznamy

Dražby

NázovVyvesenéDátum zvesenia
VYHLÁŠKA O OPAKOVANEJ DRAŽBE NEHNUTEĽNOSTI21.02.201827.04.2018