Obsah

Späť

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie

Vyvesené: 21. 8. 2017

Dátum zvesenia: 4. 11. 2017

Späť