Obsah

Späť

Aktualizovaný zoznam prístupových ciest na stavenisko: diaľnica D4 a rýchlostná cesta R7

Dovoľujeme si Vás informovať, že spoločnosť D4R7 na svojej stránke d4r7.com zverejnila a zároveň aktualizovala zoznam prístupových ciest na stavenisko, ktoré križujú miestne komunikácie pre potreby výstavby diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.
Tento sumár je platný od apríla 2017 a prípadné zmeny v harmonograme/trasách budú včas oznámené.
Pre aktuálne informácie sledujte stránku d4r7.com alebo sociálne siete projektu D4R7.

Prístupové cesty na stavenisko: D4 Jarovce – Ivanka Sever
http://www.d4r7.com/sk/clanok/aktualizovany-zoznam-pristupovych-ciest-na-stavenisko-d4-jarovce-%E2%80%93-ivanka-sever?mc_cid=d417ca81f3&mc_eid=779cfbf585

Prístupové cesty na stavenisko: D4 Ivanka Sever – Rača
http://www.d4r7.com/sk/clanok/prehlad-pristupovych-ciest-na-stavenisko-d4-ivanka-sever---raca?mc_cid=d417ca81f3&mc_eid=779cfbf585

Prístupové cesty na stavenisko: R7 Ketelec – Dunajská Lužná
http://www.d4r7.com/sk/clanok/prehlad-pristupovych-ciest-na-stavenisko-r7-ketelec-dunajska-luzna?mc_cid=d417ca81f3&mc_eid=779cfbf585

Prístupové cesty na stavenisko: R7 Dunajská Lužná – Holice
http://www.d4r7.com/sk/clanok/aktualizovany-zoznam-usekov-pristupove-cesty-na-stavenisko-krizujuce-miestne-komunikacie-pre-r7-dunajska-luzna--holice-?mc_cid=d417ca81f3&mc_eid=779cfbf585


Vyvesené: 24. 4. 2017

Dátum zvesenia: 30. 4. 2019

Späť