Obsah

Späť

VODNÝ ZDROJ DUNAJSKÁ LUŽNÁ

Dávame do pozornosti projekt, ktorého strategickým cieľom je analýza a inventarizácia zdrojov podzemnej vody v rámci Bratislavského samosprávneho kraja a následne jej kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie z hľadiska rizikových interakcií s technosférou.

Hodnotenie pilotného územia z vodohospodárskeho hľadiska

Nakoľko materiál obsahuje množstvo informácií, odporúčame v prípade záujmu o informácie o obci Dunajská Lužná, dať názov obce do vyhľadávača.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené na stránke: http://www.geology.sk/nahradnezdrojevody/page.php?2

 

Žiadosť o stanovisko BVS, a. s. k vodnému zdroju Dunajská Lužná zo dňa 20.09.2017

Stanovisko BVS, a. s. k vodnému zdroju Dunajská Lužná zo dňa 26.09.2017

 

HYDROGEOLOGICKÝ POSUDOK zo dňa 30.10.2017

 

 

Vyvesené: 17. 10. 2017

Dátum zvesenia: 31. 12. 2017

Späť