Obsah

Späť

Ochrana lesov pred požiarmi

Obec zverejňuje na podnet Okresného riaditeľstva HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PEZINKU, oddelenie požiarnej prevencie, Hasičská 4, 902 01 Pezinok vo veci ochrany lesov pre požiarmi nasledovné: Príloha 1 a 2

Vyvesené: 14. 3. 2018

Dátum zvesenia: 31. 12. 2018

Späť