Obsah

Späť

Oznámenie MŽP SR o zmene - Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná, zmena č. 8

Rýchlostná cesta R7 Bratislava – Dunajská Lužná, zmena č. 8, oznámenie Ministerstva životného prostredia o začatí správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie 

Oznámenie

Vyvesené: 16. 1. 2018

Dátum zvesenia: 26. 2. 2018

Späť