Obsah

Späť

Oznámenie o dražbe 19.12.2017

Spoločnosť Dražby a aukcie, s. r. o. oznamuje, že v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, v miestnosti č. d. 106 sa bude konať dňa 19.12.2017 o 10:00 h dražba nehnuteľností nachádzajúcich sa v okrese Senec, v obci Dunajská Lužná, k. ú. Nové Košariská, Okresný úrad Senec - katastrálny odbor na LV č. 245.

Bližšie informácie nájdete tu: Oznámenie o dražbe

 

Vyvesené: 21. 11. 2017

Dátum zvesenia: 19. 12. 2017

Späť