Obsah

Späť

Oznámenie o podaní odvolania a postúpenie spisu odvolaciemu orgánu - Verejná vyhláška

Vyvesené: 11. 5. 2018

Dátum zvesenia: 26. 5. 2018

Späť