Obsah

Späť

Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 1/2018"

Vyvesené: 5. 3. 2018

Dátum zvesenia: 18. 3. 2018

Späť