Obsah

Späť

Plochy a ich rozdelenie určené na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov pre jedného kandidáta

Plochy a ich rozdelenie určené na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov pre jedného kandidáta

Oznam pre kandidátov do funkcie predsedu BSK a poslancov zastupiteľstva BSK vo voľbách 2017.

Pre jedného kandidáta pre voľby do BSK je vyhradená plocha na verejných plagátovacích plochách v obci Dunajská Lužná  21 cm x 15 cm/ jedna plagátovacia plocha.

Plochy určené na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampanev obci Dunajská Lužná:

 

časť Jánošíková:

  • vývesná tabula pri hostinci u Martina
  • vývesná tabula pri obuvníkovi na sídlisku
  • vývesná tabula pri prevádzke „RM presso“ na sídlisku
  • na oplotení štadióna oproti potravinám

 

časť Nové Košariská:

  • vývesná tabula pri semafore, zastávka SAD
  • vývesná tabule pri pošte
  • vývesná tabuľa pri MKS

 

časť Nová Lipnica:

  • vývesná tabula pri budove MŠ na Lipnickej ulici č. 417/72
  • vývesná tabula na zastávke SAD oproti zvonici

Vyvesené: 27. 9. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Späť