Obsah

Späť

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Oznamujeme verejnosti začatie výstavby prístupovej cesty na stavenisko v úseku R7 Ketelec - Dunajská Lužná. Prístupová cesta na stavenisko bude križovať existujúci cyklistický chodník na vrchu hrádze. Situácia je v prílohe. Cyklistický chodník bude počas výstavby prechodu na stavenisko približne 4 pracovné dni (pondelok - štvrtok) uzatvorený. Bude osadené dočasné dopravné značenie schválené KDI Bratislava. Po ukončení výstavby cesty na stavenisko bude cyklistický chodník opäť otvorený pre verejnosť. V súlade so schválenými výkresmi k riadeniu dopravy bude osadené dočasné dopravné značenie upozorňujúce cyklistov na staveniskovú dopravu. Počas výstavby R7 bude existujúci cyklistický chodník chránený pred akýmkoľvek poškodením. Predpokladané trvanie prechodu na stavenisko je na obdobie 3 rokov (marec 2017 - marec 2020).

Oznámenie - prechod cez hrádzu
Značenie - hrádza
Mapky - hrádza

 

 

Vyvesené: 30. 3. 2017

Dátum zvesenia: 1. 4. 2020

Späť