Obsah

Späť

Rozhodnutie MDV SR - Zmena stavby pred jej dokončením - R7

 

Ministerstvo dopravy a výstavby SR povoľuje podľa § 68 ods. 1 stavebného zákona zmenu stavby pred jej dokončením na stavbu: "Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná", tu sa dočítate viac...

 

Vyvesené: 12. 4. 2018

Dátum zvesenia: 28. 4. 2018

Späť