Obsah

Späť

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice - Rozhodnutie o umiestnení stavby - Verejná vyhláška

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 24. 5. 2018

Späť