Obsah

Späť

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice (zmena 5) – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice (zmena 5) – oznámenie o zmene navrhovanej činnosti  - podrobnejšie viď  na: http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmena-5-rychlostna-cesta-r7-dunajska-luzna-holice-

Oznámenie o zmene

Vyvesené: 4. 10. 2017

Dátum zvesenia: 18. 10. 2017

Späť