Obsah

Späť

Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná - Holice (zmena 5) - upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 19. 5. 2018

Späť