Obsah

Späť

Stavebné povolenie - Malý Dunaj, s. r. o. - Verejná vyhláška

Verejná vyhláška o doručení stavebného povolenia č. výst. 5458-239-DL-17-Ba-1 zo dňa 18.09.201 na stavbu: Polyfunkčný dom stavebníka Malý Dunaj s.r.o., Nobelova 15, 831 02 Bratislava v obci Dunajská Lužná na pozemkoch parc.č. 180/10, 180/11, 180/12, 137/3 v k.ú. Jánošíková. 

Verejná vyhláška

Vyvesené: 29. 9. 2017

Dátum zvesenia: 14. 10. 2017

Späť