Obsah

Späť

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Vyvesené: 25. 8. 2017

Dátum zvesenia: 4. 11. 2017

Späť