Obsah

Späť

Územný plán obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 1/2018 - Oznam

 

OZNAM


Obec Dunajská Lužná, ako obstarávateľ "Územného plánu obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 1/2018" podľa § 16 ods 2) a § 18  ods. 4) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), oznamuje, že v súlade s § 22 stavebného zákona uskutočňuje v termíne od 15.2.2018 do 16.3.2018 prerokovanie "Územného plánu obce Dunajská Lužná - Zmeny a doplnky č. 1/2018".

Tu sa dočítate viac...

Zmeny a doplnky k ÚP
Výkres 1
Výkres 2
Výkres 3

 

Vyvesené: 15. 2. 2018

Dátum zvesenia: 16. 3. 2018

Späť