Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení o zahájení stavebného konania

Verejná vyhláška obce Dunajská Lužná, stavebného úradu o oznámení o zahájení stavebného konania stavby - oprava: „Cesta I/63 - Dunajská cesta, III. úsek Dunajská Lužná v časti stavby C1.2, km 8,20- KÚ, objekty 514, 626, 627, 628, 608, 609 a 641“ na pozemkoch parc. č. „C“ 181/232, :/230, 672/30, 672/31, 672/11, 636/8 („E“ 664/100, 665/100), 636/111, 636/112, 181/183, 181/194, 672/6 („E“ 672) v katastrálnom území Jánošíková.

Verejná vyhláška

 

Vyvesené: 5. 1. 2018

Dátum zvesenia: 20. 1. 2018

Späť