Obsah

Späť

Verejná vyhláška o Rozhodnutí o povolení stavby (stavebné povolenie) "Cesta I/63 - Dunajská cesta, III. úsek Dunajská Lužná v časti stavby CI.2, km 8,20- KÚ, stavebné objekty 514, 626, 627, 628, 608, 609 a 641"

Verejná vyhláška o Rozhodnutí o povolení stavby (stavebné povolenie) "Cesta I/63 - Dunajská cesta, III. úsek Dunajská Lužná v časti stavby CI.2, km 9,050 - KÚ, stavebné objekty 514, 626, 627, 628, 608, 609 a 641" , menovite: Objekt 514 -  Úprava vodovodu DN 300 v križovatke ul. Hlavná – Orechová , Objekt 626 - Ochrana káblov T-COM a.s. v časti km od 9,050 – KÚ, Objekt 627 - Ochrana káblov Progres – TS s.r.o.,  Objekt 628 - Ochrana káblov Orange a.s.  Objekt 609 - Ochrana napájacieho VN vedenia TS 2733 na Orechovej ulici, Objekt 608 - Osvetlenie obce Dunajská Lužná v časti od 9,050 – KÚ, okrem prípojky elektrickej energie z TS 0027-033 pre VO a CDS, Objekt 641 - Elektrická prípojka NN pre cestnú dopravnú signalizáciu.

Verejná vyhláška

Vyvesené: 9. 2. 2018

Dátum zvesenia: 26. 2. 2018

Späť