Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda

Vyvesené: 2. 4. 2018

Dátum zvesenia: 16. 4. 2018

Späť