Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Dunajská Lužná č. 06/2017 o evidencii pamätihodností obce

Vyvesené: 2. 10. 2017

Dátum zvesenia: 16. 10. 2017

Späť