Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2017 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 21. 12. 2017

Späť