Obsah

Späť

VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka ZUŠ, na dieťa v obecnej MŠ, v cirkevnej MŠ a na žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná

VZN č. 01/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na  žiaka ZUŠ, na dieťa v obecnej MŠ, v cirkevnej MŠ a na  žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Dunajská Lužná nájdete tu:  VZN č. 01/2018

Vyvesené: 5. 2. 2018

Dátum zvesenia: 20. 2. 2018

Späť