Obsah

Späť

VZN č. 03/2017 o poskytovaní finančného príspevku dôchodcom na úhradu nákladov na stravovanie

Vyvesené: 9. 6. 2017

Dátum zvesenia: 23. 6. 2017

Späť