Obsah

Späť

Zahájenie územného konania o výstavbe Ulica „Pri kniežacích mohylách“, rozhodnutie o umiestnení stavby - verejná vyhláška

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA o zahájení územného konania o výstavbe  Ulica „Pri kniežacích mohylách“,  rozhodnutie o umiestnení stavby na pozemku „E“ 369 („C“ 671/582) v katastrálnom území Nové Košariská a na parc. č. „C“ 204/1 v k.ú. Nová Lipnica. Stavba bude  prepojením ulice Pri kniežacích mohylách, ktorá je v súčasnosti nespojená. Úsek sa začína na Školskej ulici a druhá časť na Miloslavovskej ulici. Realizovaná stavba: medziúsek, medzi križovatkami ulíc Letná – Azalková – Narcisová bude mať dĺžku 383m. Predmetom stavby bude komunikácia – cesta a chodník a verejné osvetlenie.

Verejná vyhláška

Cesta - časť 1
Cesta - časť 2
Cesta - časť 3
 

Vyvesené: 16. 6. 2017

Dátum zvesenia: 2. 7. 2017

Späť