Obsah

Späť

Zmeny 6 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice - Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Vo veci Zmeny 6 – Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky upovedomuje obec Dunajskú Lužná o podkladoch rozhodnutia.

Upovedomenie o podkladoch rozhodnutia

Vyvesené: 9. 3. 2018

Dátum zvesenia: 16. 3. 2018

Späť