Obsah

Späť

Zoznam zaregistrovaných kandidátov vo volebnom obvode č. XXIV pre voľby do zastupiteľstva a zoznam kandidátov pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Vyvesené: 21. 9. 2017

Dátum zvesenia: 5. 11. 2017

Späť