Obsah

Späť

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov r. 2017

Zverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov r. 2017: https://www.volbysr.sk/sk/data03.html

Zápisnica volebnej komisie BSK: Zápisnica

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 30. 11. 2017

Späť