Obsah

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec zverejňuje informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený.  

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča