Obsah

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi  Štefanovi Jurčíkovi obce Dunajská Lužná

Podľa ods. 1,2,3 § 49 Zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme elektronickú adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: zuzana.meszarosova@dunajskaluzna.sk. Lehota na utvorenie okrskových volebných komisií podľa Rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR je do 11.1.2016.