Obsah

Prebieha postupný presun všetkých zmlúv, faktúr a objednávok zverejnených na www.rzof.sk (obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2014) na obecnú stránku.

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.01.2018

Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov

011-18-02-3

600,00 EUR

OFK, o.z.

Obec Dunajská Lužná

17.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

008-18-02-4

10,00 EUR

Puchnerová Katarína

Obec Dunajská Lužná

17.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

007-18-02-4

20,00 EUR

Puchnerová Katarína

Obec Dunajská Lužná

17.01.2018

Zmluva o nájme hrobového miesta

006-18-02-4

20,00 EUR

Puchnerová Katarína

Obec Dunajská Lužná

17.01.2018

Dodatok č. 2/2017 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 14/2008

005-18-02-5

273,29 EUR

MEDMA, apol. s r.o.

Obec Dunajská Lužná

17.01.2018

Dodatok č. 2/2017 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2008

004-18-02-5

52,91 EUR

Erdelský Andrej

Obec Dunajská Lužná

12.01.2018

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dunajská Lužná v roku 2018

003-18-06-1

800,00 EUR

Krajanske muzeum MS

Obec Dunajská Lužná

03.01.2018

Mandátna zmluva č. SK-05/2017 o obstarávaní územnoplánovacej dokumentácie

002-18-04-2

2 000,00 EUR

A.R.CH.s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

03.01.2018

Zmluva o vyhotovení diela

001-18-04-2

4 800,00 EUR

UPn s.r.o.

Obec Dunajská Lužná

28.12.2017

Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny

143-17-07-1

42,11 EUR

ZE energia a.s.

Obec Dunajská Lužná

28.12.2017

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 1516/2017/D

142-17-07-4

Neuvedené

VUB, a.s.

Obec Dunajská Lužná

21.12.2017

Hromadná licenčná zmluva

133-17-07-1

80,40 EUR

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Dunajská Lužná

19.12.2017

Zmluva o nájme

141-17-02-1

1,00 EUR

Slovenská pošta a.s.

Obec Dunajská Lužná

18.12.2017

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie a vykonanie odborného autorského dohľadu

140-17-07-6

22 740,00 EUR

Združenie architektov Palisady atelier

Obec Dunajská Lužná

15.12.2017

Nájomná zmluva číslo 2249/6153/NZ-2017

139-17-02-1

4 077,77 EUR

Slovenská správa ciest

Obec Dunajská Lužná

15.12.2017

Nájomná zmluva číslo 2265/6153/NZ-2017

138-17-02-1

198,17 EUR

Slovenská správa ciest

Obec Dunajská Lužná

15.12.2017

Nájomná zmluva číslo 2237/6153/NZ-2017

137-17-02-1

6 493,94 EUR

Slovenská správa ciest

Obec Dunajská Lužná

15.12.2017

Nájomná zmluva číslo 2263/6153/NZ-2017

136-17-02-1

221,04 EUR

Slovenská správa ciest

Obec Dunajská Lužná

15.12.2017

Dodatok č. 4 k poistnej zmluve číslo: 080-2042353

135-17-07-7

297,70 EUR

Kooperativa, poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Agentúra Nitra

Obec Dunajská Lužná

14.12.2017

Zmluva o súčinnosti

134-17-10-1

10 925,40 EUR

OMAPO, o. z.

Obec Dunajská Lužná

12.12.2017

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy

132-17-07-1

0,00 EUR

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Dunajská Lužná

12.12.2017

Najomna zmluva najomne byty E-2 1530

131-17-02-4

183,23 EUR

Jašurová Beatrix

Obec Dunajská Lužná

07.12.2017

Dohoda o financovaní Zmien a doplnkov č. 1/2017 ÚP obce D. Lužná

130-17-07-12

6 800,00 EUR

ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, Bratisal

Obec Dunajská Lužná

07.12.2017

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke plynu

129-17-07-1

0,00 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

07.12.2017

Zmluva o dodávke plynu

128-17-07-1

0,00 EUR

SPP

Obec Dunajská Lužná

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: