Bývate v Dunajskej Lužnej? Prihláste sa na trvalý pobyt!

Trvalý pobyt

Ak by sa všetci bývajúci v Dunajskej Lužnej prihlásili na trvalý pobyt, do obecného rozpočtu by z podielových daní pribudlo približne o 1,5 milióna EUR ročne. Pre nás všetkých by to znamenalo kvalitnejší život v obci.

Žijeme tu, trávime voľný čas, vychovávame deti. Prajeme si opravené cesty, vybudované chodníky, sieť cyklotrás, funkčné osvetlenie, upravenú zeleň, kanalizáciu, dostatočnú kapacitu škôl a škôlok, ihriská aj športoviská, sociálne služby, obecné podujatia, ...

Na svoju správu potrebuje obec dostatok financií, pritom až polovicu rozpočtu obce tvoria podielové dane, ktorých výška priamo súvisí s počtom obyvateľov s trvalým pobytom. Z podielových daní Dunajskej Lužnej na rok 2024 vychádza, že každý občan s trvalým pobytom v Dunajskej Lužnej ročne „prispieva“ do obecného rozpočtu sumou približne 500€.*

Mať trvalý pobyt v obci, v ktorej žijete má mnoho zásadných benefitov:

  • Je jednou z podmienok pre umiestnenie detí do školských a predškolských zariadení v obci
  • Právo voliť pohodlne v mieste, kde skutočne žijete
  • Právo voliť vo voľbách do samosprávy a rozhodovať o vedení obce
  • Viac financií na rozvoj obce, väčšie možnosti zabezpečenia infraštruktúry a občianskej vybavenosti
  • Zníženie potreby obce navyšovať dane a poplatky za komunálny odpad.

Informácie ako vybaviť trvalý pobyt nájdete tu: Evidencia obyvateľstva (ohlasovňa pobytu)

*Zdroj: Vychodiskove-statisticke-udaje-a-podiel-obci-na-vynose-DPFO-pre-rok_2024.pdf (mfsr.sk)

Dátum vloženia: 5. 6. 2024 17:20
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2024 17:21
Autor: Redacia webu