Upozornenie pred kúpou pozemkov v katastri obce

územnoplánovacia informácia

Upozorňujeme občanov, aby pred kúpou pozemkov v katastri obce Dunajská Lužná žiadali od predávajúceho územnoplánovaciu informáciu nie staršiu ako 6 mesiacov.

O vydanie aktuálnej UPI môžete požiadať aj podaním žiadosti o vydanie územnoplánovacej informácie cez podateľňu Obecného úradu Dunajská Lužná a Referát správy majetku vám ju pripraví. Získate tak informáciu, aká výstavba je na danom území možná a v súlade s platným územným plánom obce.

Referát správy majetku

Obecný úrad – 1. poschodie

Iveta Hanicová | Ing. Lucia Šindlerová

číslo dverí: 13 | telefón: 02/40259825 | mail: iveta.hanicova@dunajskaluzna.sk, lucia.sindlerova@dunajskaluzna.sk

Úradné hodiny

Pondelok   7:30 – 11:30  12:30 – 16:00

Streda        7:30 – 11:30  12:30 – 17:00

Piatok        7:30 – 12:00

Tlačivo:

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie k pozemkom

Dátum vloženia: 20. 2. 2024 20:01
Dátum poslednej aktualizácie: 20. 2. 2024 20:22
Autor: Mgr. Mária Kotusová