Verejné zhromaždenie - projekt dopravného značenia v obci Dunajská Lužná

Verejné zhromaždenie

Obec Dunajská Lužná pozýva obyvateľov na verejné zhromaždenie k finálnemu projektu aktualizácie a optimalizácie dopravného značenia v obci Dunajská Lužná.

Verejné zhromaždenie sa uskutoční v stredu 22.5.2024 o 15:30 v zasadačke obecného úradu.

Pasport a projekt dopravného značenia (DZ) je vypracovaný v súlade s vyhláškou MV SR č.: 30/2020 Z. z. a so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, ktorým je príslušnému správcovi uložená povinnosť viesť o miestnych komunikáciách technickú evidenciu.

Zahŕňa:

  • kontrolu a evidenciu zvislého a vodorovného DZ v obci;
  • identifikáciu miest a situácií, kde je nevyhnutné doplniť DZ a úpravu DZ, z dôvodu rozporu s platnou legislatívou;
  • vyznačenie miest a situácii, kde je poškodené a nevyhovujúce DZ;
  • vyznačenie nebezpečných miest, kde je nevyhnutná úprava vegetácie.

Podnety a návrhy k návrhu DZ, ktoré boli obci doručené, boli vyhodnotené. Do projektu DZ však mohli byť zapracované len tie pripomienky, ktoré sú v súlade s legislatívou, vzorovým listom alebo technickými podmienkami pre určenie a umiestňovanie DZ.

Projekt DZ vo finálnej verzii bude podliehať vyhodnoteniu a schváleniu Správy ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ODI PZ Senec a KDI PZ Bratislava.

Dátum vloženia: 15. 5. 2024 10:43
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2024 11:18
Autor: Mgr. Mária Kotusová