Zaradenie autobusovej zastávky Lipová do grafikonu od 5.3.2023

Od nedele 5.3.2023 bude obsluhovaná zastávka Lipová. Na zastávke bude zastavovať linka IDS BK 727 Šamorín – Bratislava premávajúca v špičkách pracovných dní a tiež linka SAD Dunajská Streda 201434 Gabčíkovo-Šamorín-Bratislava, ktorá na tejto zastávke zastaví svojimi troma spojmi počas voľných dní.

Informácia o začiatku obsluhy je zverejnená na web stránke IDS BK: https://www.idsbk.sk/oznamy/ynb5001xt41d/

Cestovný poriadok linky 727: https://www.idsbk.sk/download/ync0001aj41d.pdf (zastávku Lipová nájdete na strane 22)

Cestovný poriadok linky 201434: http://portal.cp.sk/Data/pdf/L201434_230305_100171.pdf

Dátum zvesenia: 31. 3. 2024 Zodpovedá: Mgr. Mária Kotusová