Obsah

Oznamy

17.09.2019 - 31.10.2019

Výdaj kompostérov

Detail Rozhlas

13.09.2019 - 27.09.2019

Odpočet spotreby zemného plynu

Detail Rozhlas

09.09.2019 - 20.09.2019

Našli sa kľúče v Jánošíkovej

Detail Rozhlas

30.03.2017 - 01.04.2020

Prechod staveniskovej dopravy cez Starú hrádzu

Detail Úradné oznamy

Kultúrne podujatia

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ

projekt ZS

Finančné dotácie pre obec

kompostovanie

bsk

Bratislavský samosprávny kraj v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka 2019 schválil našej obci dotáciu na projekt „Obnova a výsadba stromoradia v Nových Košariskách“ vo výške 3825 €.

Obec Dunajská Lužná ďakuje Bratislavskému samosprávnemu kraju za túto finančnú podporu.