Obsah

Správa detských ihrísk:

Nová ulica
Úzka ulica
Krížna ulica
Brezová ulica
Kvetná ulica
Multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ

Kontakt

p. Nespešný
správca detských ihrísk
0902 689 285