Obsah

Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná

Korešpondenčná adresa Sídlo
Obecný úrad Dunajská Lužná Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná
Jánošíkovská 466/7 Námestie sv. Martina 3
900 42  Dunajská Lužná 900 42  Dunajská Lužná

Miestne kultúrne stredisko Dunajská Lužná

V roku 2008 bolo otvorené po rozsiahlej rekonštrukcii a dostavbe novej časti. Toto viacúčelové zariadenie poskytuje všetkým občanom a organizáciám kultúrne, spoločenské i komerčné služby. Konajú sa tu obecné aj súkromné akcie, vernisáže, divadelné, tanečné, hudobné predstavenia, koncerty, plesy, zábavy, výchovno-vzdelávacie akcie, kultúrno-spoločenské a iné podujatia.

Miestne kultúrne stredisko je tiež možné prenajímať na rôzne prezentačné i predajné akcie.  Exteriér MKS ponúka relatívne veľké átrium, kde sa v letných mesiacoch konajú rôzne stretnutia našich občanov.

Súčasťou tohto objektu je aj obecná knižnica (od roku 2017 je dočasne uzatvorená).

V knižnici si môžete vybrať približne z 6000 knižných titulov, medzi ktorými nájdete beletriu, povinnú školskú literatúru, encyklopédie, detskú literatúru, detektívny žáner, poéziu, slovníky.

V priestoroch miestneho kultúrneho strediska prebiehajú rôzne kurzy.

Vizitka Miestneho kultúrneho strediska
Kontakty
Meno telefón e-mail pracovná pozícia
Jana Valašíková 0903 999 766 jana.valasikova@dunajskaluzna.sk vedúca MKS