Obsah

CENNÍK MKS Dunajská Lužná platný od 01. 07. 2015

(ceny uvedené v eurách)

 

Krátkodobý prenájom nebytových priestorov

 1. Malá sála so vstupom z Hlavnej ulice alebo Krajnej ulice
 1. Prenájom za každú začatú hodinu je v cene 30,00  EUR/h. maximálne do 9 hodín.
 2. Prenájom na 10 hodín a viac je celodenný prenájom v cene 300,00 EUR/deň.
 3. Prenájom na viac dní je poskytovaný so zľavou 50 % za každý začatý deň, t.j. v sume 150,00 EUR.
 4. V cene prenájmu sú započítané spotrebované energie, použitie WC  a šatne pri vstupe z Krajnej ulice.
 5. Prenájom  na prípravu podujatia pri zľave 50 % na hodinu je v prípade, že príprava podujatia trvá viac ako 4 hodiny. Do prenájmu sa započítava doba nad stanovený limit 4 hodín v sume 15,00 EUR za každú hodinu.
 6. V prípade vstupu cez dvor a poskytnutie nájmu dvora MKS je príplatok za vstup do 10 hodín 10,00 EUR celkom a nad 10 hodín, resp. celý deň 20,00 EUR celkom. Rovnaká platba prenájmu je za každý začatý nasledujúci deň.
 7. V prípade samostatného nájmu galérie v malej sále so vstupom z Hlavnej ulice na komerčné podujatie do 5 hodín je 20,00 EUR/hod. celkom, 6 a viac hodín je celodenný prenájom v cene 40,00 EUR celkom. 
 8. Príprava miestnosti na akciu a jej likvidáciu pracovníkmi obecného úradu je spoplatnená vo výške 30,00 EUR celkom.
 9. Jednorazový poplatok za dodanie hygienických prostriedkov do toaliet pri návštevnosti do 150 ľudí je 20,00 EUR.
 10. Jednorazový poplatok za prenájom ozvučenia pre podujatia typu konferencia, súťaže a pod. (nie zábavy a svadby) do 24 hod. trvania podujatia je 20,00 EUR celkom.
 11. Ozvučenie miestnosti pracovníkom obecného úradu (mzda + amortizácia prístrojov, energia + batérie) je jednorazový poplatok 10,00 EUR.
 12. V prípade využitia upratovačských služieb pracovníkom obecného úradu počas podujatia je 7,00 EUR/hod.
 13. Pri prenájme počas štátnych sviatkov je účtovaný 50 % príplatok.
 14. Na body 8 až 13 nie je možné udeliť zľavu.

 

 1. Veľká sála so vstupom z  Krajnej ulice
 1. Prenájom za každú začatú hodinu je v cene 30,00 EUR/hod. maximálne do 9 hodín.
 2. Prenájom na 10 hodín a viac je celodenný nájom v cene 300,00 EUR/deň.
 3. Prenájom na viac dní je poskytovaný so zľavou 50 % za každý začatý deň, t.j. v sume 150,00 EUR.
 4. V cene prenájmu sú započítané spotrebované energie, použitie WC  a šatne pri vstupe z Krajnej ulice.
 5. Prenájom  na prípravu podujatia pri zľave 50 % na hodinu je v prípade, že príprava podujatia trvá viac ako 4 hodiny. Do prenájmu sa započítava doba nad stanovený limit 4 hodín v sume 15,00 EUR za každú hodinu.
 6. V prípade vstupu cez dvor a poskytnutie nájmu dvora MKS je príplatok za vstup do 10 hodín 10,00 EUR celkom a nad 10 hodín, resp. celý deň 20,00 EUR celkom. Rovnaká platba prenájmu je za každý začatý nasledujúci deň.
 7. V prípade samostatného nájmu vestibulu so vstupom z Krajnej ulice na komerčné podujatie do 5 hodín je 20,00 EUR/hod. celkom, 6 a viac hodín je celodenný prenájom v cene 40,00 EUR celkom.
 8. Príprava miestnosti na akciu a jej likvidáciu pracovníkmi obecného úradu je spoplatnená vo výške 30,00 EUR celkom.
 9. Jednorazový poplatok za dodanie hygienických prostriedkov do toaliet pri návštevnosti do 300 ľudí je 30,00 EUR.
 10. Jednorazový poplatok za prenájom ozvučenia pre podujatia typu konferencia, súťaže a pod. (nie zábavy a svadby) je do 24 hod. trvania podujatia je 20,00 EUR celkom.
 11. V prípade využitia upratovačských služieb pracovníkom obecného úradu počas podujatia je 7,00 EUR/hod.
 12. Pri prenájme počas štátnych sviatkov je účtovaný 50 % príplatok.
 13. Na body 8 až 12 nie je možné udeliť zľavu.

 

 1. Malá sála a veľká sálaso vstupmi z Hlavnej ulice a Krajnej ulice spoločne
 1. Prenájom za každú začatú hodinu je v cene 40,00 EUR/hod. maximálne do 9 hodín.
 2. Prenájom na 10 hodín a viac je celodenný nájom v cene 400,00 EUR/deň.
 3. Prenájom na viac dní je poskytovaný so zľavou 50 % za každý začatý deň, t.j. v sume 200,00 EUR.
 4. V cene prenájmu sú započítané spotrebované energie, použitie WC  a šatne pri vstupe z Krajnej ulice.
 5. Prenájom  na prípravu podujatia pri zľave 50 % na hodinu je v prípade, že príprava podujatia trvá viac ako 4 hodiny. Do prenájmu sa započítava doba nad stanovený limit 4 hodín v sume 20,00 EUR za každú hodinu.
 6. V prípade vstupu cez dvor a poskytnutie nájmu dvora MKS je príplatok za vstup do 10 hodín 10,00 EUR celkom a nad 10 hodín, resp. celý deň 20,00 EUR celkom. Rovnaká platba prenájmu je za každý začatý nasledujúci deň.
 7. Príprava miestností na akciu a jej likvidáciu pracovníkmi obecného úradu je spoplatnená vo výške 50 EUR celkom.
 8. Jednorazový poplatok za dodanie hygienických prostriedkov do toaliet pri návštevnosti do 300 ľudí je 50 EUR.
 9. Jednorazový poplatok za prenájom ozvučenia pre podujatia typu konferencia, súťaže a pod. (nie zábavy a svadby) do 24 hod. trvania podujatia je 20,00 EUR celkom (ozvučenie len do jednej sály).
 10. V prípade využitia upratovačských služieb pracovníkom obecného úradu počas podujatia je 10,00 EUR/hod.
 11. Pri prenájme počas štátnych sviatkov je účtovaný 50 % príplatok.
 12. Na body 7 až 11 nie je možné udeliť zľavu.

 

 1. Kuchyňa a bar
 1. Prenájom za každú začatú hodinu je v cene 20,00 EUR/hod. maximálne do 9 hodín.
 2. Prenájom na 10 hodín a viac je celodenný nájom v cene 200,00 EUR/deň.
 3. V cene prenájmu kuchyne je zahrnutá bežná spotreba energií, plynu a vody. Súčasťou prenájmu sú elektrické a plynové spotrebiče, chladničky a kuchynské vybavenie.
 4. Jednorazový poplatok za dodanie saponátov do kuchyne a hygienických prostriedkov do toaliet je 25,00 EUR.
 5. Jednorazový poplatok za prenájom ozvučenia pre podujatia typu konferencia, súťaže a pod. (nie zábavy a svadby) do 24 hod. trvania podujatia je 20,00 EUR celkom.
 6. V prípade samostatného nájmu baru so vstupom z Hlavnej ulice do 5 hodín je 20,00 EUR celkom a 6 a viac hodín je celodenný prenájom v cene 40,00 EUR celkom.
 7. V prípade využitia upratovačských služieb pracovníkom obecného úradu počas podujatia je 10,00 EUR/hod.
 8. Pri prenájme počas štátnych sviatkov je účtovaný 50 % príplatok.
 9. Na body 4, 5, 7 a 8 tohto odseku nie je možné udeliť zľavu.

 

 1. Prenájom priestorov MKS pre konanie predajných trhov, súťaží a výstav
 1. Celodenný prenájom jednej sály MKS v rozsahu maximálne 10 hodín v jednotnej cene 130,00 EUR. V cene je zahrnutý vstup cez dvor MKS a použitie stolov MKS.
 2. Nájom menších plôch v jednotnej cene 2,00 EUR za plochu jedného predajného stola v rozmeroch maximálne 0,8 x 1.2 m.
 3. Predajné akcie, súťaže, výstavy a burzy verejnoprospešných organizácií so sídlom v Dunajskej Lužnej majú poskytnutú 100 % zľavu z nájmu nebytových priestorov  v prípade použitia výnosu na verejnoprospešné aktivity v súlade s predmetom činnosti nájomcu.
 4. Výšku nájomného počas konania predajných trhov organizovaných obcou Dunajská Lužná napríklad Vianočné trhy, Fašiangové trhy a pod. je možné upraviť podľa rozhodnutia starostu obce Dunajská Lužná.
 5. Jednorazový poplatok za prenájom ozvučenia pre podujatia typu konferencia, súťaže a pod. (nie zábavy a svadby) do 24 hod. trvania podujatia je 20 EUR celkom.
 6. Príprava miestností na akciu a jej likvidáciu pracovníkmi obecného úradu je spoplatnená vo výške 20,00 EUR celkom.
 7. V prípade konania výstavy zvierat je jednotný poplatok za záverečné doupratovanie a dezinfekciu pracovníkmi obecného úradu 50,00 Eur celkom. V prípade využitia upratovačských služieb pracovníkmi obecného úradu počas podujatia je 7 EUR/hod..
 8. K príležitostnému prenájmu počas štátnych sviatkov je účtovaný 50 % príplatok.
 9. Na body 5 až 8 tohto odseku nie je možné udeliť zľavu.

 

 1. Poskytovanie zliav za prenájom nebytových priestorov
 1. Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dunajská Lužná majú 100 % zľavu pri konaní podujatí bez vstupného. V prípade akéhokoľvek vstupného (platené divadelné predstavenia, zábavy, plesy) bude poskytnutá 50 % zľava z nájmu.
 2. Občianske združenia, nadácie a iné subjekty so sídlom v Dunajskej Lužnej, resp. ich pobočky alebo zastúpenia so sídlom v Dunajskej Lužnej, ktorých hlavným predmetom činnosti sú verejnoprospešné, vzdelávacie, kultúrne, ochranárske a športové aktivity, a ďalej občania s trvalým pobytom v obci, ktorí si prenajímajú priestory za účelom rodinných osláv  nekomerčného charakteru na základe ich podanej žiadosti dostanú 50 % zľavu. Ak je obec spoluorganizátorom podujatia je poskytnutá 100 % zľava automaticky  a v tom prípade ide o sponzorský príspevok obce. Priestory sa prenajímajú na základe písomného vyžiadania s presným účelom využitia priestorov, dátumom konania podujatia a predpokladaným počtom hodín konania podujatia, v ktorom zároveň žiadateľ o prenájom potvrdí, že je oboznámený s podmienkami prenájmu a s nimi súhlasí.
 3. Predmetom nájmu v bodoch 1 a 2 sú len nebytové priestory a nie inventár MKS podľa bodu F tohto cenníka.

 

 1. Poplatky za poškodenie nebytových priestorov
 1. Pri poškodeniach preukázateľne spôsobených nájomcom bude vypracovaný zápis o spôsobenej škode medzi nájomcom a prenajímateľom, kde bude popísaná spôsobená škoda a k zápisu bude priložená fotodokumentácia spôsobenej škody.
 2. Výška spôsobenej škody bude stanovená na základe odborného posúdenia privolaným znalcom. Náklady na posúdenie škody znalcom hradí nájomca.
 3. Stanovenie výšky škody v sume do 200,00 EUR môže byť vykonané aj dohodou medzi nájomcom a prenajímateľom v zastúpení vedúceho MKS a škoda uhradená priamo v pokladni MKS.

 

Krátkodobý prenájom inventára MKS a poplatky za poškodenie a stratu inventára MKS

 1. Prenájom inventára MKS
 1. Stoly a stoličky  v cene 0,20 EUR/ks/deň, stand-by stôl v cene 3€/ks/deň.
 2. Obrusy v cene 1,60 EUR/ks/deň. Za každý ďalší začatý deň  sa za nájom obrusov sa počíta cena 0,70 EUR/ks.
 3. Pivný set (stôl a 2 lavice) v cene 3,00 EUR/set/deň.
 4. Stolovací servis 1 ks  v jednotnej cene 0,07 EUR/ks/deň.  Za každý ďalší začatý deň  sa za nájom kuchynského inventára počíta cena 0,04 EUR/ks.
 5. Z nájmu inventára MKS v bodoch 1 až 4 nie je možné poskytovať zľavu.
 6. Inventár nie je možné zapožičať mimo objekt MKS.

 

 1. Poplatky za poškodenie alebo stratu inventára MKS
 1. Poškodenie alebo strata stolovacieho servisu sa účtuje v ich obstarávacej cene  + 10 % príplatok.
 2. Znehodnotenie obrusu je poplatok v obstarávacej cene obrusu + 10 % príplatok.
 3. Poškodenie alebo strata pivného setu, resp. jeho časti, stola  alebo stoličky je poplatok v ich obstarávacej cene + 10 % príplatok.

 

Záverečné ustanovenia

 1. Nájomca pri preberaní prenajatých priestorov a inventára MKS plne zodpovedá za zverený majetok obce Dunajská Lužná.
 2. Vypočítaná cena za prenájom nebytových priestorov sa platí vopred minimálne 48 hodín pred konaním podujatia spolu s navýšením o 50 % ako záloha na záverečné vyúčtovanie (prenájom inventára, prípadne vzniknutá škoda na majetku).
 3. Cena za dlhodobý prenájom pre konanie pravidelne sa opakujúcich podujatí bude stanovená v nájomnej zmluve medzi nájomcom a prenajímateľom.
 4. Cena za prenájom inventára sa platí po ukončení podujatia a bezprostredne po prevzatí zapožičaného inventára najneskôr  však do 24 hodín po ukončení podujatia.
 5. Povinnosťou nájomcu je podľa nájomnej zmluvy odovzdať nebytové priestory MKS v pôvodnom stave.
 6. Povinnosťou nájomcu je podľa nájomnej zmluvy odovzdať poskytnutý inventár  MKS v pôvodnom stave, čistý a nepoškodený.
 7. Všetky ceny uvádzané v cenníku sú cenami s DPH.

 

Schválené uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Dunajská Lužná  číslo 2015/06-25  zo dňa 30. júna 2015.

Cenník