Obsah

 Organizácie a združenia pôsobiace na území obce Dunajská Lužná

P.č. Organizácia kontakt tel. kontakt e-mail-ový kontakt
1 Bedmintonový oddiel BOBOR pri ZŠ PaedDr. I. SLOBODNÍKOVÁ   0911 444  355 slobodnikova@zsdulu.edu.sk
2 CLIS tanečná skupina Iveta Baloghová   baloghovaiveta@gmail.com
3 COOP Jednota SD, Dozorný výbor Dunajská Lužná Anna Kissová 02 45 980 972  
4 Detský folklórny súbor PRVOSIENKA Ľudmila JÁCHIMOVÁ      0905 507 722 samorin.prvosienka@gmail.com
5 Domovské vzdelávacie centrum, n.o. Mgr. Daniel MIKLOŠKO, PhD.                      0908 766 349 riaditel@dvcno.sk
6 EKUMENA - ženský spevácky zbor Jana GYARMATYOVÁ    0908 725 296  
7 Henkyho jazdci - Henky Riders DL Linda Danihelová 0902 657 320  
8 HOKEJBALOVÝ klub pre dospelých Štefan PAŽITNÝ               0905 284 239  
9 CHARTIKANO, o. z. Róbert RIGÓ                     0903 828 747 chartikano@gmail.com
10 DRAGON TAEKWONDO ACADEMY DL Andrea Audy-Motloch   dragontaekwondo.sk@gmail.com
11 Jednota dôchodcov na Slovensku Zdenka Frčkova 0919 467 949 zdenkafrckova68@gmail.com
12 KARATE KLUB CHIKARA Dunajská Lužná Mgr. Marek Spišák 0948 579 002 mspisak84@gmail.com
13 KLIMO DANCE Studio  Margaréta Klimová

0944 204 006

info@klimodancestudio.com

14 Ľadové medvede Veľká voda Andrea Lesková 0908 729066 info@velkavoda.sk
15 Liga proti rakovine plus Darina RUŽEKOVÁ   02 45 980 130 czecavdl@stonline.sk
16 LINKA BOX-SK, o. z. Alojz LINKA                      0903 452 390 linkabox@centrum.sk
17 MERTUŠ Juraj Juraj MERTUŠ                     02 45 980 379 mertus.juraj@post.sk
18 Miestny odbor Matice slovenskej Stanislav BAJANÍK            0918 507 768 zsm.s@matica.sk
19 OFK Dunajská Lužná, o. z. Juraj JÁNOŠÍK                 0902 937 037 janosikjuraj@centrum.sk
20 OMAPO, občianske združenie Mgr. Andrea TESÁRIKOVÁ 0903 959 603 andytesarikova@gmail.com
21 Senior klub PaedDr. Mária DUCKOVÁ-ADAMCOVÁ  0905 192 923 mariamariamarica@gmail.com
22 Skauting Čarokéz Ladislav Jediný   carokez@carokez.sk
23 Slovenský červený kríž MUDr. Paulína Gálfiová, PhD.                 cervenykriz.dl@gmail.com
24 Slovenský rybársky zväz Roman PAVELKA 0907 482 643 genex@centrum.sk
25 Slovenský zväz záhradkárov ZO 6-37 Jozef NÉMETH                     -  
26 Slovenský zväz žien Eva PAVELKOVÁ                 02 45 980 460 pavelkova.eva@centrum.sk
27 Spolok rodákov M. R. Štefánika, o. z. Ing. Oľga REPTOVÁ               0903 959 603 olgareptova@gmail.com
28 Stolnotenisový oddiel Dunajská Lužná Ivan BALÁŽ 0902 313 786 ivan.balaz@stuba.sk
29 ŠK BMX, o. z. Ing. Monika KECSKÉSOVÁ 0903 224 939  
30 Základná organizácia chovateľov poštových holubov Jozef GÉHRY              02 45 985 254 gehryjozef@stonline.sk
31 Združenie detí a mládeže OSTROV, o. z. Mgr. Barbora Štellerová  0908 615 636 klubostrov@gmail.sk
32 Zelená Dunajská Lužná, o. z. Ing. Eugen OLTUS        0905 505 348 zelenadulu@gmail.com
33 Florbalový klub OZ Sokolík Maroš TAKÁČ 0948 486 366

majo.takac@gmail.com

http://www.florbalovasuperdavka.sk