Obsah

Jednota dôchodcov

                      

Plán činnosti JDS Dunajská Lužná na rok 2020

                                                                                                                                                             

    Január:   1. Stretnutie seniorov  v „ Klube Ostrov“ Jánošíkovská  ulica č. 465/5, každú  stredu 

                         od 16oo hod. do 18oo hodiny.

                     2. Stretnutie výboru,  každý  prvý utorok v mesiaci o 13.hod. na Obecnom úrade. 

   Február:   1. Pomoc pri akciách usporiadaných Obecným úradom a MKS v Dunajskej Lužnej.

    Marec:    1. Roznášanie  pozvánok členom JDS  na výročnú členskú schôdzu.

                     2. Výročná členská schôdza sa uskutoční  dňa 14. marca o 14. hod. v MKS.

                     3. Vyberanie členských príspevkov na rok 2020 v sume 3 eur .                                                                         

     Apríl:      1. Brigáda pred  MKS a cintorínom v Lipnici – termín sa určí podľa počasia. Bude to

                           vyhlásené v miestnom  rozhlase.

                      2. Divadelné predstavenie v Bratislave-  termín sa určí po výročnej schôdzi.

                      3. Cyklistika každú sobotu  o 14. hod. -  zraz pred kostolom v Jánošíkovej.

        Máj:      1. Výlet do Bratislavy na výstavu rastlín – „Flóra Bratislava 2020“ dňa 2.5.2020

                      2.  Zájazd na  termálne kúpalisko Dunajská Streda  termín  - 19.5.2020

        Jún:      1.  Výlet za poznávaním krás Slovenska  – „ Kremnica a okolie  “ termín sa určí.

                      2.  Zájazd na termálne kúpalisko Dunajská Streda  termín sa určí..........................

September: 1. Brigáda pred  akciou  „Deň  obce“ – miesto aj termín sa určia...........................

                       2. Výlet  po Slovensku – termín a miesto  sa určia  po výročnej schôdzi .

Október:       1. Schôdza pri príležitosti „Mesiac úcty k starším“ dňa 10. októbra o 14oo hod. v MKS.

                       2. Stretávanie sa seniorov   v „ Klube Ostrov“  od 16.oo hod. do 18.oo hodiny.

November:   1.  Návšteva chorých a imobilných členov – odovzdávanie darčekov v domácnostiach.

December:   1.  Vianočné trhy.