Obsah

Jednota dôchodcov na Slovensku v roku 2015

 

PLÁN ČINNOSTI JDS V DUNAJSKEJ LUŽNEJ NA ROK 2015
 

Január

1. Každý pondelok stretnutie seniorov v MKS od 16 do 18 hod.

2. Každý prvý utorok v mesiaci stretnutie výboru na OcÚ o 13 h.

Február

1.  Vyberanie členského príspevku na rok 2015 v sume 2 €

2 . Pomoc pri akciách uskutočnených OcÚ a MKS, t.j. 14. 02. 2015 Pochovávanie basy, obecná zabíjačka

Marec

1. Výročná členská schôdza -  14. 03. 2015 o 14 h. v MKS - privítanie nových členov a vyhlásenie 2. ročníka súťaže o najkrajší balkón a   predzáhradku

Apríl

1. Návšteva divadelného predstavenia v Bratislave

2. Brigáda pred MKS a cintorínom v časti Nové Košariská (termín podľa počasia)

Máj

1. Zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy alebo Čilistov (termín podľa počasia)

2. Fotenie balkónov a predzáhradiek do súťaže "Najkrajší balkón a predzáhradka"

Jún

1. Fotenie balkónov pokračuje

Júl a August Prázdniny
September

1. Fotenie balkónov pokračuje

2. Brigáda pred MKS a cintorínom v časti Nové košariská (pred Dňom obce)

3. Spolupráca s OcÚ pri príležitosti osláv Dňa obce

Október

1. "Mesiac úcty k starším" - posedenie členov JDS v priestoroch MKS pri kultúrnom programe s občerstvením - ocenenie jubilantov 70, 75, 80, 85, 90-ročných - 10. 10. 2015 o 14 h. Vyhodnotenie súťaže o najkrajší balkón a predzáhradky

November 1. Návšteva chorých a imobilných členov JDS a odovzdanie darčekov
December

1. Účasť na Tradičných vianočných trhoch v MKS v stánku JDS spojená s predajom čaju s rumom, domácich koláčikov a ručných prác.